en bild

Praktikertjänst N.Ä.R.A.

Vi bedriver verksamhet inom närsjukvård, äldresjukvård, rehabilitering, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och även palliativ vård.

Om oss

Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB erbjuder ett unikt vårdkoncept genom den helhetssyn på patienten som blir möjlig tack vare kombinationen av våra specialiserade slutenvårdsenheter och vår stora öppenvårdsverksamhet.

Den vård vi ger utförs, oavsett var den sker, med tillgänglighet, respekt, ansvar, kompetens och omtanke. Detta vill vi också ska genomsyra våra möten med patienter och anhöriga såväl som med samarbetspartners, remittenter och kollegor.

Information kring Corona

Vi har för närvarande besöksförbud till våra vårdavdelningar.  Detta beslut är taget med hänvisning till att skydda våra patienter. I första hand vårdar vi svårt sjuka och kan därför ha svårt att svara i telefon. Vi ber därför alla respektera besöksstoppet och ber dig ringa respektive avdelningen för mer information. 

För mer information läs på 1177.se

Vi har för närvarande stängt vår öppna mottagning på Rudans Vårdcentral. Du kan boka in drop-in-tider via telefon. Om du eller någon i din närhet har feber och luftvägsymptom och behöver vård ringer du oss. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

För mer information kontakta eller läs på 1177.se

Din personliga integritet är viktig för oss

Vi värnar om individens integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. På Praktikertjänst N.Ä.R.A. har vi lång erfarenhet av ansvarfull hantering av personuppgifter och känslig information i enlighet med de krav som patientdatalagen (PDL) och andra lagar ställer på oss.